DEMATERIALIZACJA AKCJI 

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), a także zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) od 1 marca 2021 r. akcje nie mają formy dokumentu. Akcje mają formę zapisu cyfrowego i są zarejestrowane w Rejestrze Akcjonariuszy prowadzonym np. przez dom maklerski lub bank powierniczy albo w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

Niepubliczne spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne były zobowiązane do wyboru i zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy do dnia 30 września 2020 r. Wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy wymaga uprzedniej uchwały Walnego Zgromadzenia takiej spółki. Przy zawiązaniu nowej spółki wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy dokonują założyciele.

Spółki publiczne do 28 lutego 2021 r. były zobowiązane do zarejestrowana w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) wszystkich akcji, które są niezarejestrowane w KDPW. Przy rejestracji akcji w KDPW niezbędna jest współpraca z pośrednikiem rejestracyjnym oraz w przypadku,  gdy akcjonariusz nie wskaże emitentowi rachunku papierów wartościowych skorzystanie z usługi rejestru sponsora emisji.


 Potrzebujesz rejestru? Wypełnij formularz kontaktowy a my przedstawimy Ci naszą ofertę.


WAŻNE DATY

 • obowiązek posiadania przez Spółkę strony internetowej zgłoszonej do KRS, z wydzielonym na niej miejscem na komunikację z akcjonariuszami, gdzie zamieszczane są ogłoszenia spółki wymagane przez prawo lub statut
 • końcowy termin na wybór i zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy
 • końcowy termin na skierowanie pierwszego wezwania Spółki do akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
 • końcowy termin na skierowanie ostatniego wezwania Spółki do akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
 • utrata mocy obowiązującej akcji w formie dokumentu (zachowanie mocy dowodowej w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki przysługujących mu praw udziałowych)
 • utrata mocy dowodowej akcji w formie dokumentu

OBOWIĄZKI SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ

 • wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w formie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 • zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym Rejestr Akcjonariuszy (możliwość zawarcia umowy warunkowej, która wejdzie w życie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy),
 • przekazanie zestawienia danych o  akcjonariuszach podmiotowi prowadzącemu Rejestr Akcjonariuszy,
 • prowadzenie strony internetowej.

SPÓŁKOM NIEPUBLICZNYM OFERUJEMY

 • kompleksową usługę wdrożenia i prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy w oparciu o nowoczesną aplikację, 
 • udostępnianie danych zawartych w Rejestrze  Akcjonariuszy:  Spółce i Akcjonariuszom za pośrednictwem aplikacji,
 • możliwość zawarcia warunkowej umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, która wejdzie w życie z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyboru Noble Securities S.A. jako podmiotu prowadzącego Rejestr, 
 • dokonywanie wpisów w Rejestrze Akcjonariuszy,
 • wydawanie świadectw rejestrowych,
 • obsługę wypłaty dywidendy, jeśli Statut Spółki nie zastrzega innego rozwiązania,
 • wykonywanie innych czynności wymaganych przepisami prawa,
 • indywidualne podejście do Klienta,
 • atrakcyjne warunki cenowe.

SPÓŁKOM PUBLICZNYM, W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ AKCJI W KDPW, OFERUJEMY

 • usługę pośrednika rejestracyjnego,
 • usługę prowadzenia rejestru sponsora emisji,
 • indywidualne podejście do Klienta,
 • atrakcyjne warunki cenowe.

DLACZEGO NOBLE SECURITIES S.A.?

Jesteśmy instytucją z uprawnieniami do prowadzenia rachunków papierów wartościowych na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Od ponad 30 lat aktywnie uczestniczymy w rozwoju polskiego rynku kapitałowego.
Mamy doświadczenie w obsłudze emitentów. Zrealizowaliśmy ok. 400 emisji obligacji dla ponad 70 emitentów. W latach 2010-2019 pozyskaliśmy dla naszych Klientów 9,3 mld zł. W latach 2010-2019, w wyniku realizacji 29 emisji akcji dla 21 emitentów, zgromadziliśmy dla Klientów kapitał w wysokości 1,1 mld zł.

Dla naszych Klientów świadczymy również usługi w zakresie:  

agenta emisjisponsora emisjipośrednika rejestracyjnego ewidencji papierów wartościowychwypłaty świadczeń z obligacjianimatora papierów wartościowychagenta płatniczegoautoryzowanego doradcy na NewConnect.

 

Potrzebujesz rejestru? Wypełnij formularz kontaktowy a my przedstawimy Ci informacje o usłudze.