Wypełniając powyższy formularz, wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji marketingowych i handlowych przez Noble Securities S.A., jeżeli wymaga tego odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie. Zgoda ta obejmuje przekazywanie mi przez Noble Securities S.A. powyższych informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta obejmuje również używanie wobec mnie przez Noble Securities S.A. dla celów marketingu bezpośredniego, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w tym telefonów, SMS-ów i MMS-ów. Powyższe zgody są dobrowolne i mogą być w każdym czasie odwołane bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed ich odwołaniem.
* Pola  wymagane.