Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2018 roku Zarząd Noble Securities S.A., działając na podstawie § 3 ust. 13 Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego, podjął uchwałę o czasowym zniesieniu wymogu posiadania minimalnej wartości aktywów Klienta zgromadzonych w Noble Securities S.A., określonego w § 7 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. 

Uchwała wchodzi w życie dnia 3 kwietnia 2018 roku i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Czekając na decyzję to promocja skierowana do nowych i obecnych Klientów Noble Securities S.A. Do promocji można przystąpić od 1 do 27 kwietnia 2018 roku. Środki pieniężne, znajdujące się na rachunku inwestycyjnym zostaną oprocentowane 1,5%, w skali roku i niezależnie od dnia przystąpienia, będą naliczane od pierwszego dnia obowiązywania promocji do ostatniego dnia jej trwania. 

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem sesji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Wielki Piątek oraz wynikającym z tego zarządzeniem Prezesa Zarządu Noble Securities S.A., informujemy, iż w piątek, 30 marca 2018 r., nieczynne będą wszystkie Punkty Obsługi Klienta Noble Securities S.A. 

Informujemy, że oferta promocyjna przygotowana jest dla nowych klientów Noble Securities i trwa do 31 maja 2018 r.

W ramach promocji oprocentowane zostaną środki pieniężne znajdujące się na rachunku maklerskim.

Informujemy, że Noble Securities S.A. przygotował specjalną promocję dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Informujemy, że Noble Securities S.A. przedłuża obowiązywanie warunków specjalnych dla rachunku INTRADAY do dnia 31 grudnia 2018 r.

Od dnia 6 maja 2016 r., dla naszych nowych i dotychczasowych Klientów wprowadziliśmy obniżoną prowizję oraz oprocentowanie środków pieniężnych, które przedstawiamy poniżej.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr 1344/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) wszystkie zlecenia przekazane na giełdę oraz do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 29 grudnia 2017 roku (włącznie), stracą swoją ważność w tym dniu - po zakończeniu sesji giełdowej oraz odpowiednio po zakończeniu dnia obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Przypominamy również, że Zarząd GPW (Uchwała nr 1001/2017) odwołał sesję giełdową oraz notowania w alternatywnym systemie obrotu w dniu 2 stycznia 2018 roku. 

Szanowni Państwo,

począwszy od dnia 7 sierpnia 2017 roku uruchomiliśmy dla Państwa nowy system transakcyjny NSenergy 2.0. Mając na uwadze Państwa komfort, utrzymywaliśmy poprzedni system, aby dać Państwu czas niezbędny do zapoznania się z jego funkcjonalnościami oraz  wdrożenia przez Państwa przedsiębiorstwo nowych rozwiązań. Jednocześnie informujemy, że 16 listopada br. jest ostatnim dniem funkcjonowania starego systemu.

Szanowni Państwo, 

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z przyjemnością informujemy,  że w dniu 7 sierpnia 2017 r. zostanie uruchomiony nowy system transakcyjny NSenergy 2.0. Nowa aplikacja zapewnia dostęp do informacji o stanie rachunku oraz do składania wszystkich niezbędnych dyspozycji.

W związku z dużym zainteresowaniem promocją, uruchomiliśmy dla Państwa sierpniową edycję, do której przystąpić można od 1 do 31 sierpnia br. Środki pieniężne, znajdujące się na rachunku maklerskim zostaną oprocentowane 1,7%, w skali roku i naliczane będą każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji i posiadania 10 000 zł, do dnia przydziału lub rozliczenia nabycia obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia kolejnego miesiąca od przystąpienia obecnych klientów do promocji. Warto zaznaczyć, że oprocentowaniu podlegają tylko te środki, za które faktycznie, w trakcie trwania promocji, zostały nabyte obligacje. Dodatkowo informujemy, że do udziału w promocji uprawniona jest każda osoba fizyczna, z wyjątkiem osób, którym ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku wypłacane są odsetki z innego niż niniejsza Promocja tytułu.

Uprzejmie informujemy, że jako Partner projektu edukacyjnego „Letnia Szkoła Giełdowa on line”, organizowanego przez Fundację GPW oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod patronem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przygotowaliśmy specjalną promocję dla uczestników szkolenia, którzy zapiszą się na szkolenia on-line z udziałem ekspertów Noble Securities S.A. oraz otworzą rachunek maklerski.

Noble Securities S.A., jako Partner projektu edukacyjnego „Letniej Szkoły Giełdowej” organizowanej przez Fundację GPW oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenia on line skierowane do osób, które myślą o rozpoczęciu swojej przygody z giełdą, a także do początkujących inwestorów.

W związku z dużym zainteresowaniem promocją, uruchomiliśmy dla Państwa kolejną, lipcową edycję, do której przystąpić można od 3 do 31 lipca br. Środki pieniężne, znajdujące się na rachunku maklerskim zostaną oprocentowane 1,7%, w skali roku i naliczane będą każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji i posiadania 10 000 zł, do dnia przydziału lub rozliczenia nabycia obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia kolejnego miesiąca od przystąpienia obecnych klientów do promocji. Warto zaznaczyć, że oprocentowaniu podlegają tylko te środki, za które faktycznie, w trakcie trwania promocji, zostały nabyte obligacje. Dodatkowo informujemy, że do udziału w promocji uprawniona jest każda osoba fizyczna, z wyjątkiem osób, którym ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku wypłacane są odsetki z innego niż niniejsza Promocja tytułu.  

Uruchomiliśmy dla Państwa kolejną, czerwcową edycję promocji, do której przystąpić można od 1 do 30 czerwca br. Środki pieniężne, znajdujące się na rachunku maklerskim zostaną oprocentowane 1,7%, w skali roku i naliczane będą każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji i posiadania 10 000 zł, do dnia przydziału lub rozliczenia nabycia obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia kolejnego miesiąca od przystąpienia obecnych klientów do promocji. Warto zaznaczyć, że oprocentowaniu podlegają tylko te środki, za które faktycznie, w trakcie trwania promocji, zostały nabyte obligacje. Dodatkowo informujemy, że do udziału w promocji uprawniona jest każda osoba fizyczna, z wyjątkiem osób, którym ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku wypłacane są odsetki z innego niż niniejsza Promocja tytułu. 

 W związku z dużym zainteresowaniem naszą promocją, informujemy, że ruszyła kolejna edycja. Do promocji można przystąpić od 4 do 31 maja br., a środki pieniężne, znajdujące się na rachunku maklerskim zostaną oprocentowane 1,7%, w skali roku i naliczane będą każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji i posiadania 10 000 zł, do dnia przydziału lub rozliczenia nabycia obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia kolejnego miesiąca od przystąpienia obecnych klientów do promocji. Warto zaznaczyć, że oprocentowaniu podlegają tylko te środki, za które faktycznie, w trakcie trwania promocji, zostały nabyte obligacje.

Podkategorie