W dniach 10 - 23 lipca 2024 r. za pośrednictwem Noble Securities (NS), prowadzony jest skup akcji własnych Aplisens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poza obrotem zorganizowanym.

Zasady oraz szczegółowy harmonogram skupu akcji zostały opisane w Zaproszeniu.

Więcej >