W dniach 10 - 23 lipca 2024 r. za pośrednictwem Noble Securities (NS), prowadzony jest skup akcji własnych Aplisens S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poza obrotem zorganizowanym. Zasady oraz szczegółowy harmonogram skupu akcji zostały opisane w Zaproszeniu.


Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie

Prezentacja dla Akcjonariuszy

Zastrzeżenie

Zaproszenie nie stanowi wezwania dobrowolnego do sprzedaży lub zamiany akcji, ani wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji, o których mowa odpowiednio w art. 72a i art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. 


Podstawowe informacje:

 • Cena za 1 akcję: 22,50 zł
 • Przedmiotem skupu jest 352.252 akcji spółki Aplisens S.A. oznaczonych kodem ISIN PLAPLS000016

Harmonogram:

 • 10 - 23 lipca 2024 r. (do godz. 16:00) - termin przyjmowania Ofert Sprzedaży
 • 26 lipca 2024 r. - przewidywany termin zawarcia i rozrachunku transakcji nabycia akcji przez Spółkę

W ostatnim dniu przyjmowania Ofert Sprzedaży kompletne dokumenty powinny wpłynąć do NS najpóźniej do godziny 16:00 bez względu na sposób ich złożenia.


Uprawnieni Akcjonariusze

 • Szczególne zasady nabywania akcji własnych przez Spółkę związane są z realizacją obowiązującego w Spółce Programu Motywacyjnego i dotyczą wyłącznie nabywania akcji własnych od Akcjonariuszy posiadających status Uprawnionego Akcjonariusza. Uprawnionymi Akcjonariuszami są osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki na lata 2023-2025, tj. będące na Liście Imiennej za rok 2023 (ust. 3 pkt 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 dla Pracowników i Członków Zarządu APLISENS S.A. przyjętego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 31 stycznia 2023 roku zmienioną Uchwałą nr 16a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2024 roku).
 • Posiadanie statusu Uprawnionego Akcjonariusza należy odpowiednio oznaczyć w pkt. I.14 formularza Oferty Sprzedaży mającego zastosowanie dla danego trybu złożenia Oferty Sprzedaży.
 • Oferty Sprzedaży składane przez Uprawnionych Akcjonariuszy będą realizowane z pierwszeństwem przed Ofertami Sprzedaży składanymi przez pozostałych Akcjonariuszy.
 • Akcjonariusze składający Oferty Sprzedaży powinni liczyć się z ryzkiem braku możliwości sprzedaży Akcji wskazanych w Ofercie Sprzedaży (w całości lub w części), w szczególności w sytuacji, gdy liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę z pierwszeństwem od Uprawnionych Akcjonariuszy będzie skutkować nabyciem od Uprawnionych Akcjonariuszy maksymalnej liczby akcji własnych, jakie Spółka może nabyć na podstawie Zaproszenia, jak również w przypadku proporcjonalnej redukcji Ofert Sprzedaży złożonych przez Akcjonariuszy niebędących Uprawnionymi Akcjonariuszami.

Oferty Sprzedaży akcji w ramach zaproszenia można składać:

Noble Securities S.A. Oddział w Krakowie
ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków
z dopiskiem „Skup akcji Aplisens S.A.

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – z zastrzeżeniem, że Oferty Sprzedaży składane tą drogą powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
 • w Trybie uproszczonym – także za pośrednictwem zdalnych kanałów komunikacji udostępnianych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Noble Securities S.A.

Dokumenty dla Akcjonariuszy 

 • Załącznik nr 1 – Oferta Sprzedaży Akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie składana w Firmie Inwestycyjnej
 • Załącznik nr 2 – Oferta Sprzedaży Akcji APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie składana na podstawie pkt 8.11 Zaproszenia
 • Załącznik nr 3 – Lista Punktów Obsługi Klienta Noble Securities S.A.
 • Załącznik nr 4 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę
 • Załącznik nr 5 – Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Noble Securities S.A.