NOBLE Securities SA, trzeci rok z rzędu, otrzymał wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii - „Platynowy Megawat” - za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku 2011. W ręce pracownika NOBLE Securities SA trafiła również nagroda „Maklera Roku” za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Praw Majątkowych w 2011 roku.

 

8 grudnia br., podczas uroczystej gali zorganizowanej przez Towarową Giełdę Energii, NOBLE Securities SA po raz trzeci z rzędu został wyróżniony nagrodą Platynowego Megawata, nagrody Towarowej Giełdy Energii przyznawanej za szczególne osiągnięcia w działalności na rynkach organizowanych przez TGE. W bieżącym roku uznanie zyskała aktywność domu maklerskiego na rynkach energii elektrycznej z fizyczną dostawą, których obsługa w NOBLE Securities SA została uruchomiona w sierpniu ubiegłego roku. - NOBLE Securities SA aktywnie uczestniczy w rozwoju każdego rynku prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii. Bliska współpraca z TGE pozwala nam brać czynny udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju polskiego Rynku Praw Majątkowych i rynków energii elektrycznej. – mówi Iwona Ustach Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA. – Obecnie nasza oferta pozwala na kompleksową obsługę wszystkich uczestników rynków energii elektrycznej, począwszy od wytwórców energii, przedsiębiorstw obrotu, po odbiorców końcowych – dodaje Iwona Ustach.

W latach 2009 i 2010 NOBLE Securities SA był wyróżniany nagrodami Platynowego Megawata za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych.

Towarowa Giełda Energii wyróżniła również Katarzynę Matuszewską, maklera giełd towarowych NOBLE Securities SA, tytułem Maklera Roku 2011, za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Praw Majątkowych. – Otrzymane nagrody są wyrazem wysokich kompetencji, specjalistycznej wiedzy i dużego zaangażowania zespołu NOBLE Securities SA w działalność na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. To dzięki doświadczeniu kadry jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom rynków organizowanych przez TGE i stale podążać za ich nowościami. – mówi Iwona Ustach.

|NOBLE Securities SA to pierwszy podmiot maklerski dopuszczony do działania na Rynku Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych (OZE), organizowanym przez Towarową Giełdę Energii SA. Broker jest jednym z czterech podmiotów maklerskich pośredniczących w obrocie prawami majątkowymi na TGE. Od sierpnia 2010 r. NOBLE Securities SA pośredniczy również w obrocie energią elektryczną z fizyczną dostawą na Rynku Dnia Następnego (RDN) oraz Rynku Terminowym Towarowym (RTT). 8 września ub. r. NS jako pierwszy dom maklerski dokonał transakcji w imieniu swojego klienta na Rynku Terminowym Towarowym. NOBLE Securities SA stale współpracuje z Towarową Giełdą Energii w zakresie promowania idei wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

O NOBLE Securities SA

NOBLE Securities SA świadczy usługi maklerskie na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Dom maklerski, jako aktywny uczestnik tego rynku, oferuje kompleksową obsługę w obrocie instrumentami finansowymi oraz w zakresie pozyskania kapitału. Głównym obszarem działalności NOBLE Securities SA jest pośredniczenie w obrocie instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Towarowej Giełdzie Energii. DM z sukcesem realizuje również projekty z zakresu bankowości inwestycyjnej. Od maja 2011 r. oferta NOBLE Securities SA została poszerzona o platformę NOBLE Markets, dedykowaną inwestowaniu na rynkach walut, towarów, akcji zagranicznych, indeksów giełdowych z całego świata oraz obligacji. Oferta NOBLE Securities SA obejmuje również inwestowanie w jednostki funduszy inwestycyjnych, lokaty i kredyty bankowe, obligacje korporacyjne i strukturyzowane oraz złoto inwestycyjne. Sieć oddziałów NOBLE Securities SA tworzy 19 Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w takich miastach Polski jak: Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Rzeszów.

Do pobrania:

NOBLE Securities SA po raz trzeci laureatem nagród Towarowej Giełdy Energii