W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A, Noble Securities uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-VI.

Dom maklerski Noble Securities S.A. we współpracy z placówkami agenta, sprzedał obligacje Getin Noble Banku S.A. W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 40 000 obligacji na okaziciela serii PP5-VI o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w sierpniu 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst."

„Obecnie inwestorzy cieszą się wakacjami, ale oferta obligacji Getin Noble Bank S.A. pokazuje, że mimo tego cały czas myślą również o finansach. Co prawda popyt nie przeważył tak znacznie podaży, jak w poprzedniej emisji obligacji banku, kiedy zapadła decyzja o zwiększeniu wolumenu oferowanych obligacji, niemniej zapewniliśmy emitentowi pełną kwotę finansowania. Stale pracujemy nad nowymi emisjami obligacji emitentów z różnych branż. Staramy się mieć ciągle w swojej ofercie obligacje korporacyjne. Cieszą się one niezmiennie dużym zainteresowaniem inwestorów.” - mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A.

Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II) Emitenta.

Seria PP5-VI została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora.