Zakończono kolejny etap Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Getin Noble Bank S.A. W ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Getin Noble Bank S.A., pozyskano łącznie - wraz z przydzieloną w miniony piątek serią PP5-III - ponad 100 milionów złotych. Program emisji, dla którego Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora, umożliwia zebranie finansowania do łącznej kwoty 750 milionów zł. W ramach przedzielonej ostatniej emisji - serii PP5-III - pozyskano 35 milionów złotych.

Dom maklerski Noble Securities S.A. we współpracy z placówkami agenta, sprzedał wszystkie oferowane obligacje Getin Noble Bank S.A. serii PP5-III. Ostateczna wartość emisji wyniosła 35 milionów złotych. W ramach oferty publicznej uplasowano 35 000 obligacji na okaziciela serii PP5-III o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 35 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w kwietniu 2023 r., a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. ma zamiar ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

„Oferty publiczne obligacji korporacyjnych cieszą się niemalejącym zainteresowaniem ze strony inwestorów. Okres, w którym oferujemy obligacje GNB jest dla banku niełatwy, dlatego jesteśmy tym bardziej zadowoleni z wyniku zakończonej subskrypcji. Spora przewaga popytu nad podażą obligacji serii PP5-III, bo warto zwrócić uwagę, że nadsubskrypcja wyniosła niemal 28%, dowodzi, że inwestorzy darzą GNB niezmiennie ogromnym zaufaniem.” - mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A. Seria PP5-III została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku.

Dom maklerski Noble Securities S.A. jest jednym z liderów rynku obligacji korporacyjnych. W 2015 roku Noble Securities przeprowadził 52 emisje obligacji korporacyjnych pozyskując dla emitentów blisko 1 mld zł.