W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A, Noble Securities S.A. uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-I.

Dom maklerski Noble Securities S.A. uplasował obligacje Getin Noble Banku S.A. W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 40 000 obligacji na okaziciela serii PP6-I, o wartości nominalnej 1 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł. Minimalna liczba obligacji serii PP6-I, która była objęta zapisem to 25 sztuk. Wspomniany prospekt emisyjny zakłada pozyskanie obligacji do łącznej kwoty 750 000 000 zł, o terminie zapadalności 9 listopada 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

„Zakończona emisja obligacji jest pierwszą w ramach kolejnego, szóstego już, publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku. Dostrzegamy wśród Klientów duże zainteresowanie tymi instrumentami dłużnymi, czego dowodem jest sprzedaż całej serii obligacji oraz ponad 35-procentowa redukcja przyjętych zapisów. Do tej pory Bank wyemitował dług podporządkowany w ramach publicznych ofert obligacji o łącznej wartości niemal 2 mld zł”- mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A.

Seria PP6-I została wyemitowana w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku, o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł. Funkcję wyłącznego oferującego pełnił dom maklerski Noble Securities S.A.