5 czerwca br. podczas konferencji X Forum Obrotu w Iławie, Towarowa Giełda Energii S.A. uhonorowała pracownika Noble Securities S.A. Platynowym Megawatem w kategorii Makler Roku 2016 - za najwyższy poziom realizacji zleceń w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w 2016 roku.

Podczas konferencji nagrodę z rąk Pawła Ostrowskiego, Prezesa Zarządu TGE odebrała Katarzyna Matuszewska – Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Giełdowymi w Noble Securities S.A.

Od wielu lat Noble Securities S.A. zdobywa cenne nagrody przyznawane przez Towarową Giełdę Energii S.A., m.in. Pierwszą Nagrodę Prezesa Towarowej Giełdy Energii S.A. za wkład w rozwój Rynku Praw Majątkowych, Nagrody Platynowego Megawata Towarowej Giełdy Energii S.A. za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych oraz za największe obroty na rynkach energii elektrycznej spośród domów maklerskich. Jednocześnie maklerzy giełd towarowych Noble Securities S.A., co roku zdobywają tytuły Najlepszego Maklera Roku w różnych kategoriach aktywności na rynkach TGE.

Noble Securities S.A. jako pierwszy podmiot maklerski w 2005 roku został dopuszczony do działania na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Od tego czasu usługi domu maklerskiego są nieustannie poszerzane i rozwijane w oparciu o wysoko wykwalifikowany zespół maklerów giełd towarowych oraz udostępnianą Klientom wyspecjalizowaną platformę transakcyjną Noble Energy.