Notowana od ubiegłego roku na NewConnect, spółka Unified Factory S.A. z sukcesem pozyskała ponad 10 mln zł z emisji nowych akcji. 

Dom maklerski Noble Securities S.A. uplasował akcje serii E spółki Unified Factory S.A. W ramach oferty publicznej objętych zostało 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda. W transzy otwartej oferowanych było 333.333 akcji, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 1.000.000 akcji. Cena emisyjna wyniosła 7,80 zł za jedną akcję. Unified Factory S.A., firma oferująca technologie automatyzujące procesy sprzedaży oraz komunikacji z klientami w oparciu o sztuczną inteligencję, ma zamiar wprowadzić akcje do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Oferta akcji Unified Factory spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Inwestorzy w obu transzach zgłosili popyt wielokrotnie przekraczający liczbę oferowanych akcji. Średnia stopa redukcji w obu transzach przekroczyła 90% - przekazał Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych, Noble Securities S.A. Taka sytuacja nie jest dla nas zaskoczeniem. Unified Factory jest rzetelnym emitentem, który sukcesywnie realizuje założone cele, dzięki czemu wyniki spółki są bardzo dobre – dodaje.

Bardzo cieszy nas taki spektakularny sukces emisji. Jest on dowodem na to, że rynek kapitałowy zauważył globalny potencjał naszej oferty, obejmującej narzędzia do automatyzacji sprzedaży i obsługi klienta, wsparte elementami sztucznej inteligencji. Nasze atuty to ciągle rosnąca liczba rynków zagranicznych na których działamy oraz intensywnie rozwijana sprzedaż naszego rozwiązania w modelu SaaS. Powodzenie emisji akcji zawdzięczamy również Noble Securities S.A. Nasza współpraca, którą kontynuujemy od 2015 roku, pozwoliła nam po raz kolejny skuteczne pozyskać kapitał na dalszy rozwój spółki. Jestem przekonany, że ma ona charakter długoterminowy i umożliwi satysfakcjonujący wszystkich naszych akcjonariuszy wzrost kapitalizacji oraz zmianę rynku notowań na GPW - komentuje Maciej Okniński, Prezes Zarządu Unified Factory S.A.

Środki pozyskane z emisji akcji spółka Unified Factory S.A. zamierza przeznaczyć na rozbudowę narzędzi automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta w ramach platformy Customer Service Automation o kanały komunikacji w Social Media (m.in. Twitter, LinkedIn) oraz komunikatory (m.in. Skype, What’s Up, Wechat), rozwój platformy Customer Service Automation w modelu SaaS, Chatbot oraz rozwój narzędzi dedykowanych do samodzielnej obsługi przez użytkownika (self service) opartych na rozwiązaniach bazujących na sztucznej inteligencji (pamięć asocjacyjna) w ramach projektu Menerva. Dodatkowo spółka planuje rozbudować narzędzia klasy Speech to Text, które są niezbędne do rozpoczęcia prac nad głosowym interfejsem do obsługi klienta powiązanym z rozwiązaniem silnika pamięci asocjacyjnej, a jednocześnie chce podnieść wydajności narzędzi sztucznej inteligencji (pamięć asocjacyjna) w zakresie szybkości samouczenia się i przygotowywania odpowiedzi. Unified Factory S.A. działa obecnie na 12 rynkach świata. Od marca 2016 roku akcje spółki są notowane na NewConnect.

Noble Securities S.A. wspiera spółki w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju ich działalności finansowanej kapitałami ze źródeł zewnętrznych. W zależności od przyjętej koncepcji pozyskania kapitału oferta domu maklerskiego może obejmować w szczególności: wsparcie w publicznych emisjach akcji kierowanych na rynek regulowany GPW, przeprowadzenie oferty prywatnej połączonej z wprowadzeniem spółki na rynek NewConnect, jak również prowadzenie bookbuildingu oraz plasowanie emisji i rozliczenie transakcji.