Noble Securities S.A. w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., uplasował kolejną transzę oferowanych 7 – letnich instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie obligacje serii PP6-IX. Ostateczna wartość zapisów wyniosła 33,57 mln zł, wobec oferowanych 30 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku.

Dom maklerski Noble Securities S.A. uplasował obligacje Getin Noble Banku S.A. o wartości nominalnej 30 000 000 zł i terminie zapadalności 26 lipca 2024 r. Zapisy były przyjmowane od kwoty 25 000 zł. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst

„Obligacje Getin Noble Banku są już w naszej ofercie stałym elementem. Po raz kolejny zamknęliśmy emisję w całości, co potwierdza nieustające zainteresowanie instrumentami dłużnymi banku. Żaden inny podmiot na rynku polskim nie może pochwalić się tak długą historią publicznego emitowania obligacji korporacyjnych.”- mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A.

Seria PP6-IX została wyemitowana w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej do 750 mln zł., ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Funkcję wyłącznego oferującego pełnił dom maklerski Noble Securities S.A.