Noble Securities S.A. w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A., uplasowało transzę 7 – letnich instrumentów dłużnych serii PP6-VIII. Sprzedane zostały wszystkie oferowane obligacje. Ostateczna wartość złożonych zapisów wyniosła 42,1 mln zł, wobec 40 mln zł oferowanych. Oprocentowanie obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku.

Dom maklerski Noble Securities S.A., uplasował obligacje Getin Noble Bank S.A. o wartości nominalnej 40 000 000 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w czerwcu 2024 r. Getin Noble Bank S.A. będzie ubiegał się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

„Cieszymy się sukcesem kolejnej oferty w ramach programu, w szczególności, że tym razem marża oferowanych obligacji była niższa o 50 punktów bazowych od serii sprzedawanej w ubiegłym miesiącu i o 100 punktów bazowych w porównaniu do oferty z kwietnia” – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych w Noble Securities S.A. „To pokazuje, że zaufanie inwestorów do Banku nie maleje” – dodaje.

Seria PP6-VIII została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 roku. Wspomniany publiczny program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities S.A. pełni funkcję wyłącznego organizatora.

Publiczne oferty obligacji podporządkowanych Getin Noble Bank S.A. cieszą się dużym zainteresowaniem