Dom maklerski Noble Securities wprowadził do końca 2023 r. oprocentowanie wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach maklerskich, Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oprocentowanie jest zmienne i równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 1 pp w skali roku.

Sprawdź ile wynosi stawka WIBID ON >


  • Z oprocentowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach maklerskich mogą skorzystać Klienci niebędący osobami fizycznymi i podmiotami profesjonalnymi określonymi w art. 3 pkt 39b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, którzy otworzyli rachunek maklerski od dnia 1 marca 2023 r. 
  • Z oprocentowania wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach IKE i IKZE mogą skorzystać zarówno obecni, jak i przyszli Klienci domu maklerskiego, którzy otworzą rachunek IKE/ IKZE w 2023 r. 

Aby skorzystać z oprocentowania wolnych środków pieniężnych należy:

  • otworzyć rachunek maklerski 
  • otworzyć lub posiadać rachunek IKE, IKZE
  • posiadać na rachunku wolne środki pieniężne 

Noble Securities nie pobiera opłat za otwarcie rachunku maklerskiego, IKE i IKZE. Klienci nie ponoszą opłat również za jego prowadzenie (dotyczy rachunków Premium). 

Rachunek maklerski, IKE i IKZE można otworzyć w każdym Punkcie Obsługi Klientów (POK) Noble Securities. Rachunek maklerski Premium i IKZE Premium można założyć również online (tylko osoby fizyczne).

 


Masz pytania? Zostaw do siebie kontakt, oddzwonimy >


Szczegółowe zasady oprocentowania wolnych środków na rachunkach prowadzonych dla podmiotów >

Szczegółowe zasady oprocentowania wolnych środków na rachunkach IKE i IKZE >

 


Materiał stanowi publikację Noble Securities S.A. z siedzibą: Rondo Daszyńskiego 2C, Warszawa (00-843), www.noblesecurities.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej „NS”), ma charakter promocyjny i informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanych środków pieniężnych. Zgodność produktów i usług oferowanych przez NS z potrzebami, cechami i celami inwestorów, biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie, weryfikowana jest przed zawarciem odpowiednich umów z NS. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na: www.noblesecurities.pl (zakładka: Dom maklerski/ Rachunek maklerski/ Dokumenty). Zasady korzystania z rachunku maklerskiego określa Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich oraz Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunków pieniężnych („Regulamin maklerski”). Powyższe dokumenty, Tabela opłat i prowizji zawierająca informacje o prowizjach i opłatach związanych z korzystaniem z rachunku maklerskiego oraz informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski / Rachunek maklerski. Zasady korzystania z Rachunku IKE lub Rachunku IKZE określa odpowiednio Umowa o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich lub Umowa o prowadzenie przez Noble Securities S.A. Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz świadczenie usług maklerskich i brokerskich, a także Regulamin prowadzenia przez Noble Securities S.A. Indywidualnych Kont Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Regulamin maklerski. Powyższe dokumenty oraz Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. zawierająca informacje o prowizjach i opłatach związanych z korzystaniem z Rachunku IKE i Rachunku IKZE dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski / IKE i IKZE. Zasady korzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego określa Umowa o świadczenie przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego oraz Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego. Powyższe dokumenty oraz Tabela opłat Noble Securities S.A. dotycząca usługi doradztwa inwestycyjnego dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom Maklerski / Doradztwo inwestycyjne.