Wyższy limit wpłat na rachunki IKZE Premium w 2022 r. to również możliwość skorzystania z wyższej ulgi podatkowej przy rozliczeniu PIT za 2022 r.

Limity wpłat na rachunki IKE Premium i IKZE Premium  w 2022 r wynoszą:

  • IKE: 17 766 zł
  • IKZE:
    • 7 106,40 zł dla osób indywidualnych
    • 10 659,60 zł dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Jakie korzyści niesie ze sobą otworzenie i zasilenie rachunków zaraz na początku roku?

W przypadku tych rachunków, prowadzonych w Noble Securities im wcześniej na początku roku zostaną one otworzone i zasilone maksymalną kwotą tym wcześniej ich posiadacz może korzystać z możliwości inwestycyjnych jakie daje rynek kapitałowy oraz dodatkowych, nieopodatkowanych benefitów takich jak odsetki od obligacji czy dywidenda wypłacana od akcji (brak podatku od zysków kapitałowych). Uzyskane w ten sposób środki mogą być również reinwestowane. 

Prowizja od wartości zlecenia zrealizowanego w obrocie zorganizowanym, złożonego przez Internet, za pośrednictwem systemu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej NS Mobile, wynosi tylko:

  • 0,19% min 5 zł w przypadku akcji
  • 0,15% min 5 zł w przypadku obligacji.

Więcej o rachunkach IKE i IKZE>>>

Sprawdź również>>> Obniżamy próg wymaganej minimalnej wartości aktywów w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego dla posiadaczy rachunku IKE/ IKZE w NS


Jak ustalany jest limit wpłat?

Limity wpłat na rachunki IKE Premium i IKZE Premium, które są narzędziem pozwalającym na inwestowanie środków na własną rękę w ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego, ustalane są rok rocznie w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Ich wysokość uzależniona jest od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. I tak na rachunek IKE wpłata może wynieść nie więcej  niż trzykrotność tego wynagrodzenia, a rachunki IKZE mogą być zasilone kwotą w wysokości 1,2-krotności. Od 2021 r. więcej na rachunki IKZE mogą natomiast wpłacać osoby samozatrudnione – 1,8-rotność przeciętnego wynagrodzenia brutto.


Rachunek IKZE Premium można otworzyć on-line.  

IKZE Premium - otwórz on-line

Bezpłatnie rachunki IKE Premium i IKZE Premium można również otworzyć w Punkcie Obsługi Klienta (POK) Noble Securities >>> Lista POK