Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 listopada 2021 r. spółka MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ("Emitent") podała do publicznej wiadomości komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2021 r. 

Emitent informuje w nim, że podjął decyzję o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na Obligacje serii T1, w związku z czym dzień zakończenia przyjmowania zapisów zostaje zmieniony z dnia 9 listopada 2021 r. na dzień 15 listopada 2021 r. do godz. 14.00.

 Więcej informacji o ofercie publicznej