Szanowni Państwo,

prospekt emisyjny Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ dostępny jest pod linkiem: