Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (KBKiI) jest inicjatywą Europejskiego Kongresu Finansowego skoncentrowaną na dyskusji o finansowaniu i wspieraniu przedsiębiorstw przez prywatne i publiczne instytucje finansowe i rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań stawianych rynkowi finansowemu przez przedsiębiorców i inwestorów.

W dniach 9-10 października br. w Centrum Giełdowym w Warszawie odbyła się już piąta edycja tego wydarzenia.

Podczas Kongresu jednym z tematów jaki został poruszony były zmiany na rynku emisji obligacji z perspektywy emitenta, inwestora, organizatorów emisji, które zaszły po 1 lipca 2019 r. Poczynając od zmiany charakteru obligacji, która od tej daty jest wyłącznie papierem zdematerializowanym, poprzez rozbudowanie zakresu obowiązków podmiotów zaangażowanych w obsługę emisji, po może najważniejsze – zmianę podejścia emitentów do procesu emisji obligacji.

Dyskusję okrągłego stołu poprowadził Mariusz Bieńkowski, Wiceprezes Zarządu BondSpot S.A. Kluczowymi mówcami w debacie, obok Prezesa Zarządu Noble Securities S.A., Dominika Ucieklaka byli:

  • Wojciech Lipka, Prezes Zarządu, Polska Agencja Ratingowa S.A.
  • Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  • Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu BEST TFI S.A.
  • Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
  • Piotr Wochniak, Dyrektor Biura Rynków Kapitałowych i Współpracy z Instytucjami Finansowymi, Bank Pekao S.A.
  • Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów, PKO Bank Polski.

Na zakończenie debaty informację nt. rynku green bonds przedstawił Maciej Grabowski, Prezes Zarządu Centrum Myśli Strategicznych.

źródło: cbc.projektekf.pl