Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca 2018 roku Zarząd Noble Securities S.A., działając na podstawie § 3 ust. 13 Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego, podjął uchwałę o czasowym zniesieniu wymogu posiadania minimalnej wartości aktywów Klienta zgromadzonych w Noble Securities S.A., określonego w § 7 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. 

Uchwała wchodzi w życie dnia 3 kwietnia 2018 roku i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała w sprawie  czasowego zniesienia wymogu posiadania minimalnej wartości aktywów klienta zgromadzonych w Noble Securities S.A. znajduje się na stronie www.noblesecurities.pl w zakładce Dom Maklerski/ Doradztwo inwestycyjne / Dokumenty.