Informujemy, że Noble Securities S.A. przygotował specjalną promocję dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

 KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW SII:

Atrakcyjne oprocentowanie na rachunku:

W ramach promocji oprocentowane zostaną środki pieniężne znajdujące się na rachunku maklerskim. Oprocentowanie, które wynosi 1,5 % w skali roku, naliczane jest każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji, do dnia zakupu obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia obowiązywania promocji, a w przypadku zawarcia umowy na usługę doradztwa inwestycyjnego do ostatniego dnia obowiązywania promocji. Naliczanie i dopisanie odsetek do salda rachunku maklerskiego odbywać się będzie kwartalnie w ciągu 7 dni roboczych, po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego okresu obowiązywania promocji.

Obniżone stawki prowizji, które wynoszą:
0,18 % wartości zlecenia od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, dotyczących akcji, jednak nie mniej niż 5 zł od zlecenia,
0,15 % wartości zlecenia od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, dotyczących obligacji, jednak nie mniej niż 5 zł od zlecenia,
5 zł / sztukę w przypadku zleceń na indeksowe kontrakty terminowe,
2,5 zł / sztukę w przypadku zleceń na akcyjne kontrakty terminowe,
0,4 zł / sztukę w przypadku zleceń na walutowe kontrakty terminowe.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROMOCJI? 

Warunkiem skorzystania z promocji jest: 
otwarcie rachunku inwestycyjnego,
 wypełnienie formularza o przystąpieniu do promocji.

Ponadto aby skorzystać z oprocentowania środków, w okresie obowiązywania promocji należy: 
zakupić obligacje na rynku pierwotnym, wtórnym lub poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem Noble Securities S.A.
lub
podpisać umowę na usługę doradztwa inwestycyjnego

Zapoznaj się ze szczegółami promocji dostępnymi w Regulaminie

 

W ramach rachunku inwestycyjnego, oferujemy dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych oraz atrakcyjne warunki inwestowania. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami  w Punktach Obsługi Klienta lub za pomocą formularza kontaktowego.

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady promocji dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na: www.noblesecurities.pl w zakładce O nas | Aktualności. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | Rachunek maklerski | Dokumenty | Regulaminy. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.