Uprzejmie informujemy, że jako Partner projektu edukacyjnego „Letnia Szkoła Giełdowa on line”, organizowanego przez Fundację GPW oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod patronem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przygotowaliśmy specjalną promocję dla uczestników szkolenia, którzy zapiszą się na szkolenia on-line z udziałem ekspertów Noble Securities S.A. oraz otworzą rachunek maklerski.

W ramach promocji oprocentowane zostaną środki pieniężne znajdujące się na rachunku maklerskim. Oprocentowanie, które wynosi 1% w skali roku, naliczane jest każdego dnia od momentu przystąpienia do promocji, do dnia zakupu obligacji, jednak nie później, niż do ostatniego dnia obowiązywania promocji, a w przypadku zawarcia umowy na usługę doradztwa inwestycyjnego do ostatniego dnia obowiązywania promocji. Oprocentowaniu podlegają tylko te środki, za które faktycznie, w trakcie trwania danej promocji, zostały nabyte obligacje, a w przypadku zawarcia umowy na usługę doradztwa inwestycyjnego środki znajdujące się na rachunku maklerskim.

Dodatkowo obniżone zostały stawki prowizji, które wynoszą:
0,19 % wartości zlecenia od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, dotyczących akcji, jednak nie mniej niż 5 zł od zlecenia,
0,15 % wartości zlecenia od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, dotyczących obligacji, jednak nie mniej niż 5 zł od zlecenia,
5 zł / sztukę w przypadku zleceń na indeksowe kontrakty terminowe,
2,5 zł / sztukę w przypadku zleceń na akcyjne kontrakty terminowe,
0,4 zł / sztukę w przypadku zleceń na walutowe kontrakty terminowe.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do promocji jest:
otwarcie rachunek inwestycyjnego,
wpłata na rachunek inwestycyjny środków pieniężnych w kwocie minimalnej 25 000 zł,
dokonać zapisu na obligacje lub złożyć zlecenie nabycia obligacji na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym za pośrednictwem Noble Securities S.A.,
powołanie się w dowolny sposób na fakt zapisania się na szkolenie oraz wyrażenie przy wypełnianiu zapisu na szkolenie, zgody na przekazywanie przez Noble Securities S.A. informacji handlowych, co zostanie zweryfikowane przez pracowników Domu Maklerskiego.

Ponadto aby skorzystać z oprocentowania środków, w okresie obowiązywania promocji należy:
zakupić obligacje na rynku pierwotnym, wtórnym lub poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem Noble Securities S.A. o łącznej wartości minimalnej 25 000 zł
lub
podpisać umowę na usługę doradztwa inwestycyjnego i zrealizować na podstawie otrzymanych rekomendacji, transakcje o łącznej wartości minimum 1 000 zł.

Zapoznaj się ze szczegółami Regulaminu promocji.

Założenie i prowadzenie rachunku maklerskiego w Noble Securities S.A. jest bezpłatne. Oferujemy dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych oraz atrakcyjne warunki inwestowania. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Noble Securities S.A., zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, dostępnej na stronie https://noblesecurities.pl/dom-maklerski/rachunek-maklerski, a następnie złożenia wniosku o otwarcie rachunku maklerskiego.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami w Punktach Obsługi Klienta lub za pomocą formularza kontaktowego.

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”) i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Zasady promocji „Letnia Szkoła Giełdowa on line” znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na: www.noblesecurities.pl. Inwestowanie w instrumenty finansowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl, a szczegółowe informacje o świadczonych przez NS usługach maklerskich oraz prowadzeniu przez NS rachunków maklerskich znajdują się w „Regulaminie świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych” zamieszczonym na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski | Rachunek maklerski | Dokumenty | Regulaminy. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.