Noble Securities S.A., jako Partner projektu edukacyjnego „Letniej Szkoły Giełdowej” organizowanej przez Fundację GPW oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zaprasza na bezpłatne szkolenia on line skierowane do osób, które myślą o rozpoczęciu swojej przygody z giełdą, a także do początkujących inwestorów.

„Letnia Szkoła Giełdowa”, to cykl 10 szkoleń prowadzonych przez ekspertów i praktyków. Dla osób, które wezmą udział w 8 z 10 webinarów przewidziano certyfikaty uczestnictwa.

Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach on line, które poprowadzą eksperci naszego domu maklerskiego


19 lipca 2017, godz. 14.00

Praktyczne aspekty budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego

Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych

  • „Nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka" - czyli co to znaczy dywersyfikować?
  • Zasady tworzenia portfela inwestycyjnego
  • Jak otoczenie gospodarcze wpływa na Giełdę?
  • Cele inwestycyjne i ich wpływ na dobór składników portfela inwestycyjnego
  • Inwestowanie samodzielne versus inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne

Weź udział


9 sierpnia 2017, godz. 14.00

Najczęstsze psychologiczne pułapki inwestowania na giełdzie

Krzysztof Ojczyk, Analityk w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego | Eliza Dąbrowska, Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego

  • Najczęstsze błędy inwestorów giełdowych
  • Konsekwencje nadmiernej pewności przewidywań inwestorskich
  • Elementy analizy behawioralnej
  • Podstawowe zasady zarządzania własnym portfelem inwestycyjnym

Weź udział

Prelegenci:

Wojciech GąsowskiWojciech Gąsowski - Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, specjalność Bankowość, Certyfikowany Doradca ASO. Od 10 lat związany z rynkiem kapitałowym. Przez ten okres pracował w Noble Securities S.A. i odbył staż w Dziale Rynków Kapitałowych w PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. (obecnie PwC Polska sp. z o.o.). Od ponad 4 lat kieruje w NS zespołem zajmującym się projektami z obszaru corprate finance – emisjami długu, akcji, M&A i innymi transakcjami kapitałowymi. W swoim dorobku zawodowym ma na koncie współpracę z licznymi podmiotami w zakresie pozyskiwania finansowania na rynku kapitałowym, głównie na drodze emisji obligacji korporacyjnych.


Eliza DąbrowskaEliza Dąbrowska - Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, makler papierów wartościowych. Od 2006 do 2013 roku związana z domem maklerskim Noble Securities, m.in. jako Dyrektor Punktu Obsługi Klienta. W latach 2013-2015 makler w Biurze Maklerskim Alior Banku. Od 2015 roku Dyrektor do spraw rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities S.A.


Krzysztof OjczykKrzysztof Ojczyk - Analityk w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego Absolwent AGH w Krakowie, makler papierów wartościowych od 1994 roku, od roku 2016 także z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. W latach 1994 – 2010 w Domu Maklerskim Penetrator (od 2009 Trigon DM) jako analityk w Dziale Analiz i Informacji, kierownik Działu Dealerskiego oraz analityk w Wydziale Analiz i Rekomendacji. Od 2010 r. analityk Noble Securities SA, obecnie w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego.

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. ("NS") i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Inwestowanie w instrumenty finansowe w związku z usługą doradztwa inwestycyjnego może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Prezentowany podczas szkolenia materiał ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji zachowań inwestycyjnych. Materiał jest chroniony prawem autorskim NS. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.