Od dnia 6 maja 2016 specjalnie dla naszych nowych i dotychczasowych Klientów obniżamy prowizję oraz wprowadzamy oprocentowanie środków pieniężnych. 

Obniżona prowizja wynosi (dla zleceń składanych zgodnie z zasadami opisanymi w Aneksie Intraday):


6 zł za kontrakt – dla zleceń składanych osobiście lub przekazywanych

za pomocą telefonu, 

5 zł za kontrakt – dla zleceń przekazywanych za pomocą sieci Internet.

Warunki oprocentowania środków pieniężnych:
1. oprocentowanie jest równe stawce WIBID ON pomniejszonej o 0,3 punktu procentowego w skali roku,
2. oprocentowaniu podlegać będą wyłącznie środki w wysokości:
a. sumy depozytów wymaganych na pokrycie zrealizowanych w danym dniu transakcji na kontraktach terminowych,
b. nie większej niż stan wolnych środków pieniężnych (gotówki) na rachunku o godzinie 23:59:59 danego dnia sesyjnego,
3. jako depozyt wymagany, o którym mowa w ppkt 2, przyjmuje się iloczyn kursu rozliczeniowego kontraktu terminowego z poprzedniej sesji, mnożnika oraz parametru PSR intraday (wartość parametru podawana jest przez KDPW_CCP na stronach internetowych KDPW_CCP),
4. odsetki naliczane będą za każdy dzień sesyjny, w którym zawarte były transakcje i będą księgowane łącznie za dany miesiąc, najpóźniej do 10 dnia roboczego następnego miesiąca,
5. oprocentowanie nie będzie naliczane za dany dzień w przypadku, gdy Klient nie dokona zamknięcia wszystkich otwartych pozycji na rachunku, o którym mowa w pkt 1, na tej samej sesji giełdowej, na której zostały otwarte.

Powyższe warunki dotyczące obniżonej prowizji i oprocentowania środków pieniężnych obowiązywać będą od 6 maja do 31 grudnia 2016, wyłącznie na rachunkach prowadzonych na podstawie Aneksu Intraday do Umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów.

W razie pytań, prosimy o kontakt z naszymi doradcami w Punktach Obsługi Klienta, za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem naszego domu maklerskiego, zapraszamy do złozenia wniosku o otwarcie rachunku maklerskiego: Załóż rachunek