NOBLE Securities posiada również bogate doświadczenie w obsłudze procesów fuzji i przejęć. Dodatkowo, NOBLE Securities ma na swoim koncie udział w projekcie podziału spółki publicznej przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki (która na etapie rozpoczęcia prac nie była jeszcze notowana na rynku giełdowym lub w alternatywnym systemie obrotu).

Dla spółek będących we wczesnej fazie rozwoju NOBLE Securities oferuje wsparcie w procesie przekształcenia, będących często pierwszym etapem w projekcie pozyskania kapitału na drodze emisji akcji.

Wspomagamy spółki realizujące programy motywacyjne dla własnej kadry, emisje pracownicze akcji, pośredniczymy w wezwaniach na sprzedaż akcji i skupy akcji. Realizujemy inne innowacyjne przedsięwzięcia na rynku kapitałowym.

NOBLE Securities ma wielu Klientów na rynku niepublicznym. m.in. poprzez prowadzenie depozytu papierów wartościowych, pośrednictwo w transakcjach niezdematerializowanymi papierami wartościowymi.