Bankowość inwestycyjna

Kontakt obligacje

 • Wykorzystanie wiedzy i wieloletniego doświadczenia specjalistów Noble Securities S.A. we wspieraniu Klientów podejmujących decyzje inwestycyjne.
 • Uzupełnienie oferty usług Noble Securities S.A. w zakresie obsługi maklerskiej Klientów, dla których Noble Securities S.A. prowadzi rachunki inwestycyjne.

 


NOWOŚĆ!

Od 25 października 2019 roku Zarząd NS uchwałą nr 163/2019 udostępnił Klientom możliwość wygenerowania umowy doradztwa inwestycyjnego drogą elektroniczną z poziomu systemu Sidoma.

W tym celu należy, po zalogowaniu się do systemu Sidoma, z głównego menu - na górnej belce, wybrać przycisk: 

Zachęcamy do zawarcia umowy.

Zaloguj się do systemu transakcyjnego >>>


Doradztwo Inwestycyjne w trzech krokach:

Aby skorzystać z usługi doradztwa, należy wypełnić test, który określi czy usługa doradztwa jest odpowiednia dla danego Klienta.
 • KONSERWATYWNA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem obligacji, głównie korporacyjnych lub innych IF o zbliżonym poziomie ryzyka i stopie zwrotu.

 • ZRÓWNOWAŻONA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych zarówno rynkiem obligacji, jak i akcji, z nastawieniem do zysków przekraczających oprocentowanie lokat bankowych. Strategia ta cechuje się średnim ryzykiem inwestycyjnym.

 • AGRESYWNA

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji (lub innych IF o zbliżonym poziomie ryzyka), oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

 • AGRESYWNA PLUS

  Strategia przeznaczona dla inwestorów zainteresowanych szerokim rynkiem akcji, kontraktów terminowych lub innych instrumentów finansowych o zbliżonym poziomie ryzyka oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, oraz bardzo wysokie związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.

 • Ile to kosztuje?

  Usługa doradztwa inwestycyjnego skierowana jest do osób, które posiadają rachunek inwestycyjny w domu maklerskim Noble Securities. Usługa oferowana przez Noble Securities S.A. jest bezpłatna. Dowiedz się jak otworzyć rachunek inwestycyjny

 • W jaki sposób skorzystać z rekomendacji?

  • Po podpisaniu umowy na doradztwo inwestycyjne Klient otrzymuje dostęp do dedykowanego pracownika domu maklerskiego Noble Securities, który również ma możliwość przekazać rekomendacje oraz przyjąć odpowiednie zlecenie
  • Klient otrzymuje rekomendacje dotyczące poszczególnych papierów wartościowych (a nie składu całego portfela).
  • Zlecenia na podstawie otrzymywanych rekomendacji Klient może składać wszelkimi kanałami: przez Internet, telefonicznie lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta.
  • Prosimy o zapoznanie się z listą upoważnionych pracowników Noble Securities S.A., którzy mogą wykonywać czynności w związku z usługą doradztwa inwestycyjnego, wraz z podziałem ze względu na zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

   Wyróżniamy dwa rodzaje pełnomocnictw:

   • Podstawowe
   • Rozszerzone
    Pełnomocnictwo rozszerzone oprócz przekazywania rekomendacji od Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego obejmuje również możliwość ich samodzielnego tworzenia.

  PAMIĘTAJ!
  Wysłanie przez Noble Securities S.A. rekomendacji lub przekazanie jej telefonicznie nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta zlecenia. Jeśli Klient zechce skorzystać z naszych zaleceń, powinien złożyć odpowiednie zlecenie nabycia lub zbycia instrumentu finansowego.

 • Kto jest autorem rekomendacji w Noble Securities S.A.?

  Rekomendacje tworzone są tylko i wyłącznie przez licencjonowanych Maklerów Papierów Wartościowych lub Doradców Inwestycyjnych, posiadających odpowiednie pełnomocnictwo Zarządu Noble Securities S.A. w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. Większość rekomendacji powstaje w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego, a ich autorami są:

  • Krzysztof Ojczyk, Analityk techniczny i Makler Papierów Wartościowych.
  • Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego.
  • Eliza Dąbrowska, Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego, Makler Papierów Wartościowych.

Klientów, którzy chcą skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego, zapraszamy do Kontaktu.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami świadczenia usług przez Noble Securities, które określa Regulamin oraz umowa. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NOBLE Securities posiada również bogate doświadczenie w obsłudze procesów fuzji i przejęć. Dodatkowo, NOBLE Securities ma na swoim koncie udział w projekcie podziału spółki publicznej przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki (która na etapie rozpoczęcia prac nie była jeszcze notowana na rynku giełdowym lub w alternatywnym systemie obrotu).

Dla spółek będących we wczesnej fazie rozwoju NOBLE Securities oferuje wsparcie w procesie przekształcenia, będących często pierwszym etapem w projekcie pozyskania kapitału na drodze emisji akcji.

Wspomagamy spółki realizujące programy motywacyjne dla własnej kadry, emisje pracownicze akcji, pośredniczymy w wezwaniach na sprzedaż akcji i skupy akcji. Realizujemy inne innowacyjne przedsięwzięcia na rynku kapitałowym.

NOBLE Securities ma wielu Klientów na rynku niepublicznym. m.in. poprzez prowadzenie depozytu papierów wartościowych, pośrednictwo w transakcjach niezdematerializowanymi papierami wartościowymi.

 

Na rynku publicznym realizowaliśmy projekty m. in. dla:

 • BEST S.A.
 • Black Lion NFI S.A.
 • Capital Park S.A.
 • Get Back S.A.
 • Get Bank S.A.
 • Getin Holding S.A.
 • Getin Noble Bank S.A. (programy emisji obligacji, oferty publiczne akcji)
 • Idea Bank S.A.
 • Kino Polska TV S.A.
 • Kredyt Inkaso S.A.
 • LSI SOFTWARE S.A.
 • M. W. Trade S.A. (XII emisji obligacji)
 • Marvipol S.A. (V emisji obligacji)
 • Olivia Business Centre Sp. z o.o.
 • Próchnik S.A.
 • PZ Cormay S.A.
 • QUANTUM Software S.A.
 • Rainbow Tours S.A.
 • Robyg S.A. (VIII emisje obligacji)
 • Scan Development Sp. z o.o.
 • SEKO S.A.
 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
 • VOLTEX S.A.

Naszymi Klientami na rynku niepublicznym byli m. in.:

 • Akcept Finance S.A.
 • AOW Faktoring Sp. z o. o. (III serie emisje obligacji)
 • Archicom Sp. z o.o.
 • Bank Cukrownictwa Cukrobank S.A.
 • Bloober Team Sp. z o.o. (oferta obligacji i akcji)
 • Browar Gontyniec S.A.
 • BWR Bank Secesyjny w Katowicach S.A.
 • Casus Finanse S.A.
 • Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A.
 • DaimlerChrysler Bank Polska S.A.
 • Dom Aukcyjny Abbey House S.A.
 • Ecotech S.A.
 • Eko Export S.A.
 • Elekrociepłownia „KRAKÓW” S.A.
 • Elemental Holding S.A.
 • FORTUM CZĘSTOCHOWA S.A.
 • FORTUM HEAT POLSKA Sp. z o.o.
 • Genomed S.A.
 • GERLACH S.A.
 • Ghelamco Invest Sp. z.o.o.
 • Hossa S.A.
 • Idea Getin Leasing S.A.
 • Kredyt Inkaso S.A.
 • LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.
 • MCI Management Sp. z o.o.
 • Mo-Bruk S.A.
 • Nickel Development Sp. z o.o.
 • Olivia Business Centre Sp. z o.o.
 • P.R.E.S.C.O. Group S.A.
 • PBP Budostal - 2 S.A.
 • Pekabex S.A.
 • Provista S.A.
 • Raport S.A.
 • Semeko Aquasfera Sp. z o.o.
 • S.K.A. FLUID S.A.
 • S.K.A. M.W. Tade S.A.
 • SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A.
 • Sombel Bank S.A.
 • Tax Care S.A.
 • Techmex S.A.
 • TelForceOne S.A.
 • Transbud Nowa Huta S.A.
 • Vantage Development S.A.
 • Victoria Dom S.A.
 • Vistal Gdynia S.A.
 • Werth-Holz S.A.
 • Wind Mobile S.A.

Noble Securities S.A. pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółek, których akcje są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect:

 • Akcept Finance S.A.
 • Point Pack S.A.

 

Obligacje korporacyjne mogą stanowić uzupełnienie lub alternatywę dla pozyskiwania środków finansowych z kredytów bankowych czy emisji udziałowych papierów wartościowych.
Instrumenty te przede wszystkim pozwalają na bardziej elastyczne podejście do podstawowych parametrów, np. okresu finansowania, terminów spłaty zadłużenia, kosztu długu, wielkości emisji, rodzaju zabezpieczenia, terminów przeprowadzenia oferty. Dzięki temu dłużne papiery wartościowe pozwalają na wygodne kształtowanie warunków, na jakich emitent pozyskuje finansowanie potrzebne na działalność lub inwestycje.
Obligacje korporacyjne mogą być także notowane na prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i BondSpot S.A. rynku Catalyst, co zwiększa rozpoznawalność emitenta i pomaga w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania.

Noble Securities S.A. jest aktywnym uczestnikiem rynku organizowania emisji obligacji korporacyjnych.
W latach 2010 – 2017 przeprowadziliśmy 361 emisji obligacji korporacyjnych dla 64 emitentów.

Wyróżnia nas skuteczność, sprawność działania oraz nastawienie na cel.

Oprócz pozyskiwania finansowania nasze usługi, w ramach emisji obligacji, obejmują również pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy oraz wprowadzanie obligacji do zorganizowanego obrotu na rynku Catalyst, prowadzenie ewidencji obligacji, aktywne uczestnictwo w obrocie na rynku wtórnym obligacji, jak również usługi doradcze.

Wśród podmiotów, dla których pozyskaliśmy finansowanie w ramach obsługi emisji obligacji korporacyjnych są m.in.:

marvipol new

 

 

 

Noble Securities S.A. wspiera Klientów w formułowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju ich działalności finansowanej kapitałami ze źródeł zewnętrznych.

W zależności od przyjętej koncepcji pozyskania kapitału oferta domu maklerskiego może obejmować w szczególności:

 • wsparcie w publicznych emisjach akcji kierowanych na rynek regulowany GPW,
 • przeprowadzenie oferty prywatnej połączonej z wprowadzeniem spółki na rynek NewConnect (alternatywa dla mniejszych spółek lub z krótszą historią),
 • prowadzenie bookbuildingu,
 • plasowanie emisji,
 • rozliczenie transakcji.

Dla spółek, które już zaistniały na rynku publicznym oferujemy wsparcie w przeprowadzeniu kolejnej emisji akcji, zarówno prywatnej jak i publicznej, z prawem poboru lub z wyłączeniem tego przywileju.

Spółkom, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku NewConnect, Noble Securities S.A. oferuje wykonywania czynności Animatora emitenta oraz Animatora Rynku. Współpraca ta pozwala Spółkom w znaczny sposób zwiększyć płynność papierów wartościowych co wpływa na dobre postrzeganie Spółek przez inwestorów.

Autoryzowany Doradca ma za zadanie przygotowanie firmy do wprowadzenia jej akcji lub obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz ma doradzać Spółce w czasie jej obecności na tym rynku.

Wsparcie wizerunkowe projektów corporate finance oferowane przez Noble Securities to dopełnienie kompleksowej obsługi ofert akcji i obligacji realizowanych we współpracy z NS.

Działania z zakresu public relations i investor relations podejmowane przez Noble Securities obejmują:

 • przygotowanie prezentacji inwestorskiej
 • doradztwo w prowadzeniu biura prasowego
 • wsparcie w realizowaniu kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach tradycyjnych i elektronicznych
 • szkolenie na temat komunikacji spółki publicznej z rynkiem

Podejmowane działania wspierają emitenta w kreowaniu pozytywnego wizerunku, zarówno w środowisku inwestorskim, jak i w mediach.

Kompleksowa obsługa publicznych emisji akcji i obligacji realizowana przez Noble Securities pozwala na pełne skoordynowanie działań związanych z pozyskaniem kapitału z rynku publicznego.

W ramach bankowości inwestycyjnej dostosowujemy różne formy finansowania do potrzeb firm oraz projektów inwestycyjnych. Staramy się w optymalny sposób skonstruować strukturę finansowania w oparciu o różne formy kapitału zarówno własnego, jak i obcego.
Odpowiednio dobrany sposób finansowania zwiększa dyscyplinę finansową w firmie oraz elastyczność jej działania. Efektem tego jest szybsze osiąganie celów inwestycyjnych oraz realizacja bardziej ambitnej strategii działania, co przekłada się na przyspieszenie rozwoju firmy i zwiększenie jej wartości.
Dążymy do tego, aby wdrożenie efektywnych struktur finansowania oraz realizacja transakcji kapitałowych pozwoliły osiągnąć zakładane cele przy ograniczaniu ryzyka.

Doradztwo strategiczne
Doradzamy właścicielom firm w zakresie kształtowania struktury jej kapitału, która uwzględnia przyjętą strategię rozwojową. W zależności od niej proponujemy sposoby finansowania rozwoju, po uprzednim określeniu źródeł pozyskania kapitałów własnych i/lub kapitałów zewnętrznych. W ramach szeroko rozumianego doradztwa oferujemy również doradztwo prawne.

Pozyskanie finansowania
Pozyskujemy kapitał dla klienta w ilości odpowiadającej jego potrzebom i możliwościom. Usługa ta obejmuje również sporządzenie koniecznych analiz i wymaganych dokumentacji oraz koordynację bieżących relacji z podmiotami finansującymi.

Organizacja fuzji i przejęć
Zajmujemy się poszukiwaniem na zlecenie klienta i w jego imieniu spółek mogących być przedmiotem przejęcia lub połączenia, a spełniających określone wymogi i parametry operacyjne. W ramach współpracy opracowujemy strategię przejęcia lub połączenia, wyceniamy przedmiot transakcji oraz określamy jej warunki.
We wszystkich powyższych zakresach uwzględniamy również wszelkie aspekty prawne związane z naszym doradztwem dla klientów. Na każdym etapie współpracy zapewniamy zachowanie poufności potwierdzone podpisaniem odpowiednich dokumentów.

Przedsiębiorstwa i przedsiębiorców zainteresowanych usługami bankowości inwestycyjnej prosimy o kontakt:
Tel.: 12 422 31 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.