Szanowni Państwo,

w dniach od 17 do 21 października 2016 r. przyjmowane są zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje spółki ARTIFEX MUNDI S.A. (producenta i wydawcy gier dedykowanych głównie na platformy mobilne) w trybie oferty publicznej.
Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 6.650.000 Akcji Oferowanych, w tym:

  • nie więcej niż 500.000 nowo emitowanych akcji Serii C (tzw. „Nowe Akcje”),
  • nie więcej niż 6.150.000 akcji istniejących Serii B, które sprzedawane są przez Akcjonariuszy Sprzedających (tzw. „Akcje Sprzedawane”).

Przewiduje się, że Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielonych ok. 15 % Akcji Oferowanych, przy czym, Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy wyłącznie na Akcje Sprzedawane.
Podstawowe zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w Noble Securities S.A.:

  • minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych
  • maksymalny zapis:  299.250 Akcji Oferowanych
  • zapisy są składane po Cenie Maksymalnej, która wynosi 33 zł za jedną Akcję Oferowaną
  • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis, przy czym łączna liczba zapisów na Akcje Oferowane w transzy Inwestorów Indywidualnych nie może przekroczyć 299.250 Akcji Oferowanych.
  • zapisy powinny być opłacone w momencie składania zapisu, w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na jaką dany Inwestor Indywidualny składa zapis, oraz Ceny Maksymalnej powiększonej o prowizję maklerską. Płatność za Akcje Oferowane musi być dokonana w złotych. Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny.

Przewidywany harmonogram oferty publicznej:

17 – 21 października 2016 r.
(do godz. 23:59)

przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Indywidualnych

20 – 25 października 2016 r.
(do godz. 15:00)

przyjmowanie deklaracji w procesie budowania Księgi Popytu

25 października
2016 r.

podanie do publicznej wiadomości liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach oraz ceny Akcji w poszczególnych transzach

26 – 27 października
2016 r.

przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy Inwestorów Instytucjonalnych

28 października
2016 r.

przydział Akcji Oferowanych

około tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym

około miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym.

 

Istnieje możliwość złożenia zapisu przez Internet, telefonicznie oraz osobiście w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

Z treścią Prospektu, ewentualnych aneksów do Prospektu oraz komunikatów aktualizujących można zapoznać się na stronie internetowej Spółki (www.artifexmundi.com), jak również na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).

Prospekt emisyjny – Artifex Mundi S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Artifex Mundi S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą przeprowadzaną wyłącznie w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.artifexmundi.com), jak również na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.
Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, www.noblesecurities.pl) oraz na jej zlecenie (adres e-mail do korespondencji w sprawie usług których dotyczy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Materiał jest kierowany do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w akcje, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z opisem ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje zawartym w części „Czynniki Ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu i ewentualnych aneksów do Prospektu oraz komunikatów aktualizujących.