Szanowni Państwo,

w dniach od 27 września do 5 października 2016 r. trwają zapisy na akcje spółki PlayWay S.A. (producenta i wydawcy gier komputerowych i mobilnych) w trybie oferty publicznej. Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 1.200.000 akcji, w tym

  • nie więcej niż 600.000 akcji nowej emisji,
  • nie więcej niż 600.000 akcji nowej emisji, nie więcej niż 600.000 akcji sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.

W pierwszej kolejności inwestorom przydzielane będą nowe akcje.
Kluczowe zasady składania zapisów na akcje przez Inwestorów Indywidualnych:

  • minimalny zapis: 10 akcji
  • maksymalny zapis: 60.000 akcji
  • zapisy są składane po cenie maksymalnej, która wynosi 55 zł za jedną akcję
  • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis
  • zapłata za akcje musi zostać dokonana w momencie składania zapisu – Inwestor powinien zapewnić środki na pokrycie pełnej wartości zapisu (iloczyn ceny maksymalnej i liczby akcji, na które opiewa zapis) oraz prowizji maklerskiej. Brak wniesienia wpłaty bądź wniesienia jej w niepełnej wysokości powoduje, że zapis jest nieważny.

Przewidywany harmonogram oferty publicznej:

27 września –
5 października 2016 r. (do godz. 23:59)

przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Indywidualnych

29 września –
6 października 2016 r. (do godz. 15:00)

budowanie księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnychh

6 października 2016 r

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych (do godz. 15.00 w dniu 6 października 2016 roku); ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych;

7 – 11 października
2016 r.

przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Instytucjonalnych

12 października
2016 r.

przydział Akcji Oferowanych

około tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji (PDA) na rynku regulowanym;

około miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym.

 

Istnieje możliwość złożenia zapisu przez Internet, telefonicznie oraz osobiście w Punktach Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

Z treścią Prospektu, ewentualnych aneksów do Prospektu oraz komunikatów aktualizujących można zapoznać się na stronie internetowej Spółki (www.playway.com), jak również na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).

Prospekt emisyjny – PlayWay S.A

Instrukcja zapisu - PlayWay S.A

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki PlayWay S.A. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą przeprowadzaną wyłącznie w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.playway.com), jak również na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. (01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, www.noblesecurities.pl) oraz na jej zlecenie (adres e-mail do korespondencji w sprawie usług których dotyczy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Materiał jest kierowany do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w akcje, wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykiem związanym z inwestowanie w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu i ewentualnych aneksów do Prospektu oraz komunikatów aktualizujących.