Od 27 marca do 10 kwietnia 2024 r. Inwestorzy mogą składać zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 40 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ.

Strategia inwestycyjna Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ skupia się na udzielaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstwom w formule niepublicznych emisji obligacji kierowanych do Funduszu oraz obejmowanych w całości przez niego („private debt”).

Cena emisyjna jednego certyfikatu to 133,41 zł

Noble Securities S.A. pełni rolę Koordynatora Oferty oraz podmiotu pośredniczącego w oferowaniu Certyfikatów.

Więcej informacji o ofercie

  


NOTA PRAWNA:

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy, stanowi informację handlową i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 67, Warszawa 00-838, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dalej „NS”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie (Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) oraz o Ofercie Publicznej Certyfikatów Inwestycyjnych serii 40 są Prospekt Certyfikatów Inwestycyjnych serii 31 - 41 Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty opublikowany w dniu 22 czerwca 2023 r. („Prospekt”) wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 czerwca 2023 r. i dostępny jest na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. https://noblefunds.pl/fiz-publiczne oraz na stronie internetowej NS: www.noblesecurities.pl w zakładce: Bankowość inwestycyjna/Emisje certyfikatów/Prospekty emisyjne.

Inwestycja w Certyfikaty Inwestycyjne serii 40 emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w papiery wartościowe, o których mowa w Prospekcie, są zamieszczone w Prospekcie (w rozdziale „Czynniki ryzyka”). Szczegółowe informacje w zakresie ryzyka, jakie jest związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, są również zamieszczone na stronie internetowej NS (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty). Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. NS pełni rolę Koordynatora Oferty oraz podmiotu pośredniczącego w oferowaniu Certyfikatów. Zapisy na Certyfikaty są przyjmowane przez NS oraz członków konsorcjum dystrybucyjnego.

NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech lub celów odbiorców niniejszego materiału z instrumentem finansowym, o którym w nim mowa.

Zwraca się szczególną uwagę na ewentualne ograniczenia w zakresie rozporządzania instrumentami finansowymi, które mogą mieć zastosowanie w indywidualnej sytuacji danego inwestora w następstwie sankcji, które zostały lub mogą być nałożone w przyszłości na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności w związku z wojną w Ukrainie. Przed złożeniem zapisu na instrumenty finansowe, o których mowa w niniejszym materiale, każdy inwestor we własnym zakresie powinien dokonać analizy, czy podlega takim sankcjom, które uniemożliwiają złożenie zapisu i nabycie instrumentów finansowych, a w przypadku wątpliwości zasięgnąć porady prawnej profesjonalnego podmiotu.