7 lutego 2024 r. spółka Olivia FIN Sp. z o.o. S.K.A. dokonała warunkowego przydziału obligacji serii A24. W ramach przeprowadzonej oferty Spółka pozyskała 7 000 000 EUR.

Obligacje przydzielono warunkowo 106 inwestorom, którzy złożyli zapisy na łączną kwotę 8 484 100, 00 EUR co skutkowało redukcją zapisów na poziomie 17,49 %.  To już druga zakończona sukcesem i dwucyfrową stopą redukcji oferta obligacji Spółki denominowanych w EUR skierowana do inwestorów detalicznych. 

Planowane jest wprowadzenie obligacji do obrotu w ASO Catalyst prowadzonym przez GPW.

 

Noble Securities pełnił rolę firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie oraz organizatora konsorcjum dystrybucyjnego.

Olivia Centre jest największym centrum biznesowym w północnej Polsce i jednym z największych w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. W jej skład wchodzi 9 budynków zlokalizowanych w samym sercu trójmiejskiej aglomeracji.

 


Planowany ostateczny przydział obligacji serii A24 nastąpi w dn. 19 lutego 2024 r., tj. w dniu rejestracji Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu w ASO Catalyst.

Materiał stanowi informację handlową i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. („NS”). NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech i celów odbiorców niniejszego materiału z produktem, o którym mowa powyżej. Inwestycje wiążą się ryzykiem utraty części bądź całości kapitału. Informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe zamieszczone są w zakładce Dom maklerski / Rachunek maklerski/ Dokumenty.