Od 6 czerwca 2022 r. w ramach oferty publicznej będą przyjmowane zapisy na Obligacje serii P2022B spółki Cavatina Holding S.A. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR6M +6% w skali roku. Cena emisyjna jednej obligacji w ramach oferty została ustalona na 1 000 zł, odsetki mają być wypłacane co 6 m-cy do 30 grudnia 2025 r.

Zapisy na Obligacje – bez prowizji – można składać poprzez rachunek maklerski m.in. w Noble Securities do 21 czerwca 2022 r.

Noble Securities pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.

Więcej o ofercie>>>

 

Cavatina jest jednym z liderów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada dynamicznie powiększający się portfel inwestycji biurowych i wielofunkcyjnych o łącznej powierzchni najmu 0,5 mln mkw.


Nota prawna

Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Cavatina Holding S.A. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 10 stycznia 2022 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla oferty obligacji. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.cavatina.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje. Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Cavatina Holding S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.