Zarząd Wawel S.A. („Spółka”) informuje o spełnieniu się warunku realizacji Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie („Zaproszenie”) opublikowanego raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. i przyjęcia przez Spółkę ofert sprzedaży akcji złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie. 

Zgodnie z informacją otrzymaną od domu maklerskiego Noble Securities S.A., za pośrednictwem którego realizowany jest skup akcji własnych Spółki, prawidłowo złożone oferty sprzedaży akcji własnych Spółki opiewają łącznie na liczbę 256.120 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.280.600,00 zł, wobec czego spełniony został warunek nabycia akcji własnych przez Spółkę określony w Punkcie 11.1 Zaproszenia.