Szanowni Państwo,

W związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym przez spółkę Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Spółka") Komunikatem aktualizującym nr 2 do Prospektu, informujemy o czasowym zawieszeniu oferty publicznej akcji Spółki oraz odłożeniu planów związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Decyzja o zawieszeniu oferty została podjęta przez Zarząd Spółki i podyktowana była niesprzyjającą sytuacją na rynkach finansowych. O wznowieniu oferty publicznej i planach związanych z debiutem na rynku regulowanym, Spółka poinformuje stosownym komunikatem.

Umówione spotkania w ramach roadshow zostają odwołane a o nowych terminach inwestorzy zostaną poinformowani po wznowieniu oferty przez Spółkę.

Komunikat aktualizujący nr 2 został opublikowany na stronie internetowej: https://creotech.pl/ipo/ oraz na stronie Noble Securities w zakładce Bankowość Inwestycyjna/Emisja Akcji/Prospekty Emisyjne.

Z poważaniem,

Noble Securities S.A.