Noble Securities obniża do 0,1% wartości zrealizowanego zlecenia, min. 4 zł (z 0,38% wartości zrealizowanego zlecenia, min. 5 zł), prowizję pobieraną od zleceń wykonywanych w obrocie zorganizowanym, których przedmiotem są certyfikaty Beta ETF TBSP. Tak niska prowizja będzie pobierana od zleceń składanych osobiście, telefonicznie, poprzez internetowy system transakcyjny oraz aplikację mobilną NS Mobile do 31 grudnia 2022 r.

Promocja wchodzi w życie 18 stycznia 2022 r.


Stosowną Uchwałę znajdziesz Tutaj>>>


Nie masz rachunku maklerskiego? Możesz otworzyć go on-line w Noble Securities. Więcej>>>


„ETF jako efektywne narzędzie lokowania oszczędności na rynku kapitałowym” – nagranie webinarium dostępne do pobrania na nsakademia.noblesecurities.pl 

 


Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. („NS”). Zasady korzystania z Rachunku maklerskiego określa Umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich („Umowa”) oraz Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług maklerskich oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom maklerski / Rachunek maklerski. NS zwraca uwagę, że ze względu na publiczny charakter niniejszego materiału, który jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie jest w stanie ocenić pełnej zgodności potrzeb, cech i celów odbiorców niniejszego materiału z produktem jakim jest rachunek maklerski. Zgodność produktów i usług oferowanych przez NS z potrzebami, cechami i celami, biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie weryfikowana jest przed zawarciem Umowy. Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl w zakładce O nas / Regulacje / Rachunek maklerski.