Koniec 2021 r. przyniósł Dyrektorowi Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities, Sobiesławowi Kozłowskiemu powód do dumy. On sam jak i jego zespół, po 12 miesiącach osiągnęli wysokie stopy zwrotu z inwestycji na Portfelach w rywalizacji Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet:

  • I miejsce Portfel Dywidendowy NS ze stopą zwrotu z inwestycji na poziomie 86,1%*
  • II miejsce Portfel Techniczny „Parkietu”– spółki typowane przez Sobiesława dały zarobić 39,3%
  • III miejsce Portfel Fundamentalny NS – zarządzany przez Sobiesława osiągnął 30,7%* zysku.

Serdecznie gratulujemy Sobiesławowi i jego zespołowi sukcesu. Wierzymy, że dobra passa pozostanie z nimi na kolejne lata. 


Źródło: 

Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet 10 stycznia 2022 (nr 6); parkiet.com: "27 ciekawych spółek do portfela dywidendowego na I kwartał

Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet 4 stycznia 2022 (nr 2); parkiet.com: "Ostrożne ruchy analityków technicznych na początku roku"

Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet 5-6 stycznia 2022 (nr 3); parkiet.com: "Hossa na GPW zafundowała wysokie zyski portfelom"

 


*Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości (styczeń – grudzień 2021) i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityków NS w Portfelach nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.