Pełną wpłatę na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Premium warto zrobić do końca grudnia 2021 r. (do 31.12.2021 r. wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku), jest to warunek wykorzystania ulgi podatkowej przy rozliczeniu PIT za 2021 rok, która może wynieść do 3029,18 zł dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą i do 2019,49 zł dla osoby indywidualnej rozliczających się w 32 % progu podatkowym.

W 2021 roku na rachunek IKZE Premium można wpłacić maksymalnie:

  • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą: 9 466,20 zł
  • osoba indywidualna: 6 310,80 zł

Więcej informacji o rachunkach IKZE i IKZE można uzyskać tutaj oraz kontaktując się z Pracownikiem POK >>>