Od 25 listopada do 1 grudnia 2021 r. do godziny 23:59, w Noble Securities inwestorzy indywidualni będą mogli złożyć  zapisy na akcje spółki STS Holding S.A., która stoi na czele Grupy STS, w ramach oferty publicznej.

Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 26 zł.

Noble Securities nie pobiera prowizji maklerskiej w związku zapisem w tej ofercie.

Zapisy będą przyjmowane poprzez rachunek maklerski: on-line (internetowe systemy transakcyjne oraz aplikację mobilną NS Mobile), osobiście i telefonicznie w Punktach Obsługi Klienta >>>lista 


Grupa STS jest podmiotem działającym w branży zakładów bukmacherskich, posiadającym blisko 25-letnie doświadczenie na polskim rynku. Od 2019 r. Grupa rozwija swoją obecność na rynkach międzynarodowych i obecnie świadczy usługi dla ponad 1,5 miliona klientów w Polsce i Europie.


W Noble Securities, rachunek maklerski Premium za 0 zł można założyć on-line. Podstawowe informacje oraz dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed założeniem rachunku maklerskiego znajdują się >>>tutaj

Więcej informacji o ofercie publicznej

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.


 
ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Niniejszy materiał publikowany jest w związku z ofertą publiczną akcji STS Holding S.A.(„Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który jest prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt Emitenta został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (stsholding.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. (www.mdm.pl) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl)). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi reklamy zakładów bukmacherskich ani STS S.A. Emitent jest spółką dominującą Grupy, która prowadzi działalność w zakresie zakładów bukmacherskich oraz innych gier hazardowych. STS S.A., będąca spółką zależną Emitenta to licencjonowany bukmacher.