Do 24 listopada 2021 r. do godziny 16:59, w Noble Securities inwestorzy indywidualni mogą złożyć  zapisy na akcje spółki Grupa Pracuj, właściciela marek pracuj.pl,  robota.ua, eRecruiter, w ramach publicznej oferty. Cena maksymalna jednej akcji w ramach oferty została ustalona na 82 zł. Prowizja maklerska w Noble Securities wynosi 0,2% min 5 zł. Zapisy przyjmowane są poprzez rachunek maklerski on-line (internetowe systemy transakcyjne oraz aplikację mobilną NS Mobile), osobiście i telefonicznie w Punktach Obsługi Klienta >>>lista.


W Noble Securities otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego Premium jest bezpłatne. Rachunek ten można założyć on-line, bez wychodzenia z domu i korzystania z usług kuriera. Podstawowe informacje oraz dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed założeniem rachunku maklerskiego znajdują się >>>tutaj 

Więcej informacji o ofercie publicznej

Noble Securities S.A. pełni funkcję członka konsorcjum dystrybucyjnego.

 


ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Niniejszy materiał publikowany jest w związku z planowaną ofertą publiczną akcji Grupa Pracuj S.A. („Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski zostanie przeprowadzona na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym. Prospekt Emitenta jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.grupapracuj.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl)) po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta.