Dziesięć miesięcy 2021 r. i 42%* skumulowanego zysku w Portfelu Fundamentalnym Noble Securities, który  prowadzony jest na łamach gazety „Parkiet”. Wynik ten uplasował ekspertów NS na III miejscu w zestawieniu.

Na jakie spółki stawiają nasi eksperci w listopadzie? Zapraszamy do lektury artykułu „Faworyci ekspertów do listopadowego portfela”.

 


Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie nr 254 (4 listopada 2021 r.) parkiet.com


*Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityków NS w Portfelu Fundamentalnym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.