Gratulujemy Sobiesławowi Kozłowskiemu III miejsca na podium spośród najlepiej typujących analityków do Portfela Technicznego „Parkietu”. Stopa zwrotu z typowanych przez niego spółek, w okresie styczeń-październik 2021 r. wyniosła 45,5%*.

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie nr 253 (3 listopada 2021 r.) parkiet.com

 


*Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityków NS w Portfelu Technicznym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.