Stopa zwrotu z inwestycji w spółki typowane do Portfela Technicznego Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet przez Sobiesława Kozłowskiego - analityka Noble Securities S.A. w okresie styczeń-sierpień 2021 r. wyniosła aż 56%*. Wynik ten uplasował  go na I miejscu w zestawieniu.

Analityk Noble Securities S.A. okazał się być najlepiej typującym uczestnikiem rywalizacji. Serdecznie gratulujemy imponującego wyniku.

Po szczegóły zapraszamy do lektury artykułu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet: „Zapowiada się powrót do spółek technologicznych”.


Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie nr 201 (2 września 2021 r.) parkiet.com


*Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityków NS w Portfelu Technicznym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.