Wynik Portfela Fundamentalnego opracowanego przez analityków Noble Securities okazał się być jednym z lepszych w ramach rywalizacji gazety „Parkiet”. Analitycy NS wykorzystali sprzyjającą koniunkturę na rynku akcji i po ośmiu miesiącach rywalizacji 2021 r. wypracowali zysk w wysokości 45,3%* zajmując przy tym III miejsce w zestawieniu. 

Nasi eksperci mogą pochwalić się dodatnią stopą zwrotu z inwestycji również w sierpniu. Wynik Portfela wypracowany przez nich w tym miesiącu to 6,9%*, który uplasował NS na III miejscu w rywalizacji. 

Na jakie spółki stawiają eksperci we wrześniu? Zapraszamy do lektury artykułu „Duże i średnie spółki nadzieją na kolejny udany miesiąc” w Gazecie Giełdy i Inwestorów Parkiet nr 202 z dnia 3 września 2021 r.

 

Źródło: parkiet.com


* Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityków NS w Portfelu Fundamentalnym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.