Miło nam poinformować, iż nasz dom maklerski został nagrodzony statuetką Platynowego Megawata za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w roku 2020.

W imieniu NS statuetkę odebrała Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

Serdeczne podziękowania, kierujemy do naszych Partnerów i Klientów korzystających z usług NS za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Bez współpracy wyróżnienie to nie byłoby możliwe. 

"Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i jesteśmy dumni, że nasza, ponad 15 letnia obecność na Rynku Praw Majątkowych, jest co roku  nagradzana. Dzieje się to dzięki naszym Klientom, ale też dzięki naszemu zespołowi, który nieustannie dba o jakość naszych usług i dostosowanie do oczekiwań Klientów" - powiedziała Iwona Ustach

Nasz profesjonalizm i zaangażowanie potwierdza również nagroda Platynowego Megawata w kategorii Makler Roku 2020 dla Krzysztofa Sobiecha za największą aktywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w roku 2020 oraz dla Karola Kosiarskiego za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w roku 2020.

Noble Securities S.A. jako pierwszy podmiot maklerski w 2005 roku został dopuszczony do działania na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Od tego czasu usługi oferowane Klientom są nieustannie poszerzane i rozwijane, w oparciu o wysoko wykwalifikowany zespół maklerów giełd towarowych oraz udostępnianą Klientom wyspecjalizowaną platformę transakcyjną NSenergy.


Wręczenie nagród Platynowego Megawata odbyło się w dniu 1 września 2021 r. podczas XIII Forum Obrotu i uroczystego Podsumowania Roku Giełdowego 2020.


Statuetka Platynowego Megawata przyznawana jest rokrocznie przez Towarową Giełdę Energii S.A. najaktywniejszym spółkom i maklerom działającym na hurtowych rynkach energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych i towarów rolno-spożywczych.


Źródło: tge.pl