Od początku roku 2021 r., typowane przez Sobiesława Kozłowskiego spółki do portfela technicznego „Parkietu”, osiągnęły wynik 54,5 %* i zapewniły mu zajęcia pierwszego miejsca.

Cała analiza portfela technicznego dostępna jest w artykule „Warto szukać okazji do wejścia, gdy mamy trend wzrostowy”.

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie nr 175 (3 sierpnia 2021 r.) parkiet.com


* Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityka NS w Portfelu Technicznym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.