Po sześciu miesiącach 2021 r. w rywalizacji Gazety Giełdy i inwestorów Parkiet, portfel fundamentalny opracowany przez ekspertów Noble Securities dał zarobić 54,6 %*. Osiągnięty wynik uplasował NS na II miejscu podium.

Analiza portfela dostępna jest w artykule Typujący szykują się na Deltę. Stawiają na defensywne branże.


Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie nr 149 (3-4 lipca 2021 r.) parkiet.com


* Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityków NS w Portfelu Fundamentalnym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.