W dniach 5 czerwca – 31 grudnia 2021 r. Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities S.A. mogą uzyskać rabat finansowy, który realizowany jest poprzez zwrot części  pobranej prowizji w wysokości przewyższającej sumę 2,5 zł + 0,05% wartości zrealizowanego zlecenia kupna lub sprzedaży na instrumentach finansowych wskazanych poniżej.

Rabat w formie częściowego zwrotu pobranej prowizji  zostanie udzielony Klientom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, którzy w okresie promocji dokonają transakcji dotyczących następujących instrumentów finansowych:

 • BETA ETF WIG20TR
 • BETA ETF WIG20lev
 • BETA ETF WIG20short
 • BETA ETF mWIG40TR
 • BETA ETF Nasdaq 100 PLN
 • BETA ETF S&P 500 PLN

Każdy uczestnik spełniający warunki promocji, w okresie jej obowiązywania, może uzyskać zwrot prowizji do kwoty 2 000 zł.

Zapoznaj się ze szczegółami promocji >>>tutaj.


Jak skorzystać z rabatu?

 • Jeśli jesteś Klientem i korzystasz z usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities: 
  • Rabat zostanie Ci przyznany kiedy zrealizujesz zlecenie na wyżej wymienione instrumenty finansowe
 • Jeśli jesteś Klientem Noble Securities S.A. i na rachunkach maklerskich (w tym IKE i IKZE) dysponujesz kwotą lub aktywami o wartości min 25 tys. zł, lecz nie masz zawartej z Noble Securities S.A. umowy o świadczenie przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego:
  • Wypełnij test odpowiedniości
  • Noble Securities S.A. dopasuje strategię inwestycyjną w oparciu o Twoją wiedzę i doświadczenie z zakresu inwestycji, sytuację finansową oraz cele inwestycyjne i akceptowany przez Ciebie poziom ryzyka
  • Podpisz umowę o świadczenie przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego 

Powyższą umowę możesz podpisać osobiście w jednym z naszych Oddziałów lub w sposób elektroniczny.

W tym celu należy, po zalogowaniu się do systemu Sidoma On-line lub aplikacji NS Mobile wybrać: Strefa Klienta/Doradztwo/Umowa on-line.

 

 Pobierz NS Mobile:

     


 • Nie jesteś jeszcze Klientem NS:
  • Załóż rachunek maklerski, IKE lub IKZE
  • Podpisz umowę o świadczenie przez Noble Securities S.A. usługi doradztwa inwestycyjnego
  • Korzystaj z promocji do końca 2021 r.

Otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego Premium oraz IKE i IKZE Premium jest BEZPŁATNE!

Jeśli chcesz założyć rachunek IKE/IKZE Premium – skontaktuj się z pracownikiem POK Noble Securities S.A. i dowiedz się jak to zrobić. Listę Oddziałów znajdziesz >>> tutaj.

 


Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny usług Noble Securities S.A. ("NS") i jest kierowane do osób, dla których usługa odpowiada ich potrzebom. Weryfikacja odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego następuje przed zawarciem umowy o świadczenie przez Noble Securities S.A. usług doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie w instrumenty finansowe w związku z usługą doradztwa inwestycyjnego może wiązać się z dużym ryzykiem inwestycyjnym. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl (zakładka Dom maklerski/Rachunek maklerski/Dokumenty a informacje o usłudze doradztwa inwestycyjnego dostępne są na stronie internetowej: www.noblesecurities.pl w zakładce Dom Maklerski/Doradztwo inwestycyjne.