Portfel fundamentalny opracowany przez ekspertów Noble Securities w kwietniu 2021 r. uzyskał wynik 18,5 %*. Był on najlepszym w rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.

Po 4 miesiącach rywalizacji portfel NS również pojawił się na podium ze stopą zwrotu z inwestycji prawie 34%*. 

Jakie „fundamentalne perełki” eksperci szykują na maj? - czytaj w artykule Jacka Mysiora "Fundamentalne perełki na maj"

 

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie nr 103 (7 maja 2021 r.) parkiet.com


* Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityka NS w Portfelu  Fundamentalnym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.