W kwietniu portfel techniczny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet zarobił 4,9 proc. podczas gdy WIG wzrósł o 4,7 proc. Jedna z wytypowanych przez ekspertów spółka dała zarobić aż 12,4 proc.*.  Do portfela wskazał ją Sobiesław Kozłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa w Noble Securities.

Analiza portfela w dzisiejszym wydaniu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet w artykule „Osiem technicznych typów na maj. Jeden zaskakuje” . 

Źródło: Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wydanie nr 101 (5 maja 2021 r.) parkiet.com


* Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskania takiego lub podobnego wyniku w przyszłości w związku z inwestycjami dokonywanymi na podstawie rekomendacji wydanych przez Noble Securities S.A. ("NS"). Osiągnięta stopa zwrotu przez analityka NS w Portfelu Technicznym "Parkietu" nie uwzględnia opłat i prowizji, które mogłyby zostać pobrane od inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.