1 kwietnia 2021 roku Zarząd Lyxor Asset Managment podjął decyzję o likwidacji ETF WIG20 (ETFW20L). 

Zgodnie z opublikowaną informacją:

  • ostatnim dniem notowań tytułów uczestnictwa Lyxor WIG20 UCITS ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie 28 kwietnia 2021 r.,
  • ostatnim dniem obrotu na rynku pierwotnym będzie 29 kwietnia 2021 r.,
  • dzień likwidacji wyznaczono na 5 maja 2021 r.,
  • wartość końcowa aktywów netto zostanie wyliczona w dniu 6 maja 2021 r.

Wszelkie opłaty i koszty ponoszone w związku z likwidacją zostaną poniesione przez subfundusz, posiadacz certyfikatu nie zostanie nimi obciążony.

Do 28 kwietnia 2021 r. inwestor ma również możliwość sprzedaży tytułów uczestnictwa na GPW. Sprzedając je na giełdzie za pośrednictwem Biura lub Domu Maklerskiego, inwestor zostanie obciążony prowizją maklerską z tytułu dokonanej transakcji sprzedaży zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji.