UNIMOT S.A. rozszerza grono domów maklerskich współpracujących przy programie lojalnościowym UNIMOT Klub+. Od 9 marca br. akcjonariusze spółki mają możliwość zarejestrowania się do Klubu także za pośrednictwem Noble Securities S.A..

UNIMOT Klub+ funkcjonuje w pełnym zakresie od początku bieżącego roku. To program lojalnościowy dla akcjonariuszy – aby do niego dołączyć należy posiadać co najmniej 100 akcji UNIMOT S.A. przez co najmniej 6 miesięcy. Członkowie Klubu otrzymują dostęp do szerokiego wachlarza benefitów w zależności od poziomu członkostwa – są to m.in. zniżki na instalacje fotowoltaiczne i instalacje zbiornikowe LPG, a także zniżki na abonamenty partnerskich mediów giełdowych, członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, konferencji WallStreet czy ochrona ubezpieczeniowa. 

Zgłoszenia do UNIMOT Klub+ przyjmowane są przede wszystkim przez domy maklerskie współpracujące w ramach tego programu. Do grona tych podmiotów dołączył właśnie Noble Securities S.A. – klienci tego domu maklerskiego od 9 marca br. mogą w wygodny i prosty sposób zapisać się do Klubu. Formularz rejestracyjny dostępny jest w każdym Punkcie Obsługi Klienta Noble Securities S.A.

Cieszymy się, że kolejny dom maklerski zdecydował się z nami współpracować. Oznacza to przede wszystkim większą wygodę przy rejestracji do Klubu dla klientów Noble Securities S.A., a także brak jakiegokolwiek zaangażowania przy przedłużaniu członkostwa – mówi Joanna Siedlaczek, Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich UNIMOT S.A.

- Z przyjemnością dołączamy do różnych inicjatyw, które umożliwiają naszym klientom otrzymanie dodatkowych benefitów. Właśnie jedną z takich możliwości daje im członkostwo w UNIMOT Klub+. Działając już od ponad 25 lat na rynku kapitałowym staramy się, aby klienci naszego domu maklerskiego mogli korzystać z różnorodnej oferty produktów i usług – mówi Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

Więcej informacji o programie lojalnościowym dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. znajduje się na stronie www.unimotklubplus.pl.

 

Źródło: UNIMOT S.A.

Dodatkowe informacje na temat programu: UNIMOT Klub+>>>