Uprzejmie informujemy, że oferta publiczna Akcji serii B Red Carpet Media Group S.A. niedoszła do skutku. Niedojście Oferty Publicznej do skutku spowodowane było nieprzekroczeniem wymaganej liczby zapisów.